Účetnictví - RMVzdelavani

Přejít na obsah

INTERNETOVÝ KURZ ÚČETNICTVÍ


Zajímá Vás účetní problematika? Rádi byste jí porozuměli a pořádně ji dostali do „krve“, ale jste omezeni nedostatkem času či nemožností dojíždět pravidelně na prezenční kurz? Pak je pro Vás náš internetový kurz Účetnictví jako stvořený. V tomto kurzu se seznámíte kompletně s celou oblastí účetnictví, od naprostých základů až po složité účetní případy a operace, které se účtují jen při skončení roku v rámci účetní uzávěrky. A že Vám připadá účetnictví složité a záludné? Nemusíte se bát, uděláme maximum pro to, abyste vše pochopili a po skončení kurzu byli připraveni do praxe. Nevěříte, že to jde? Mnoho našich absolventů mělo při zahájení kurzu možná stejné obavy jako Vy a dnes účtují ve firmách nebo se pustili do vlastního úspěšného podnikání
i Vás může čekat podobně příjemná budoucnost.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:

1. Úvod do účetnictví – účetní jednotky, účetní období, vnitropodnikové směrnice, účetní doklady a účetní knihy
 
2. Rozvaha, rozvahové a výsledkové účty – rozvaha, rozpis rozvahy do účtu, charakteristika rozvahových a výsledkových účtů, zjišťování hospodářského výsledku z rozvahových a výsledkových účtů
 
3. Zásoby – charakteristika a členění zásob, způsoby účtování zásob, pořízení zásob v tuzemsku a zahraničí, reklamace, zásoby na cestě a nevyfakturované dodávky
 
4. Dlouhodobý majetek – členění a oceňování dlouhodobého majetku, pořízení, odpisování, technické zhodnocení a vyřazení dlouhodobého majetku
 
5. Krátkodobý finanční majetek – pokladna, ceniny, zálohy na pracovní cesty, stravenky, krátkodobé cenné papíry
 
6. Zúčtovací vztahy – přijaté a poskytnuté zálohy, pohledávky a závazky v cizích měnách, směnky, výpočet a účtování mezd, pohledávky a závazky ke společníkům, účtování daní a dotací, tvorba opravných položek k pohledávkám
 
7. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky – právní formy podnikání, tvorba a úpravy základního kapitálu, rozdělování hospodářského výsledku, tvorba fondů a rezerv, účtování dlouhodobých závazků
 
8. Náklady a výnosy – charakteristika jednotlivých nákladových a výnosových účtů, časové rozlišování nákladů a výnosů, účtování leasingu
 
9. Účetní uzávěrka a závěrka – uzávěrkové operace, zjišťování hospodářského výsledku a jeho úprava na základ daně, výpočet a účtování daně z příjmů firmy, uzavírání účtů, sestavení účetních výkazů a daňových přiznání k dani z příjmů a k DPH

V ceně kurzu jsou pro Vás připraveny také následující materiály:

 • Studijní materiál zpracovaný naší firmou

 • Příklady zpracované naší firmou

 • Daňová přiznání k dani z příjmů a k DPH


Vstupní předpoklady:

Pro studium nepotřebujete žádné vstupní předpoklady, jen počítač s internetovým připojením a základní znalost ovládání výpočetní techniky.

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 4,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o absolvování kurzu.

Základní cena kurzu:


Průběh kurzu:

  • K zahájení obdržíte přihlášku ke kurzu. Následně Vám poštou zašleme teoretické studijní materiály včetně přístupových údajů do klientské sekce a kontakt na lektora, který o Vás bude po dobu celého kurzu pečovat.

  • Přístup do klientské sekce je po dobu 12ti měsíců od aktivace přístupu.

  • O prodloužení přístupu je možno požádat pouze jednou a to minimálně 14 dní před vypršením platnosti přístupových práv. Prodloužení je zpoplatněno částkou ve výši 1/12 ceny původního kurzu za každý požadovaný měsíc prodloužení.

  • Veškerá komunikace mezi Vámi a lektorem probíhá prostřednictvím internetu.

  • V klientské sekci naleznete veškeré podklady pro procvičování jednotlivých témat kurzu včetně řešení.

  • Kdykoli v průběhu kurzu můžete požádat lektora o dovysvětlení studované problematiky.

  • Objednání termínu závěrečného testu realizujete v klientské sekci.

  • Závěrečný test probíhá prostřednictvím internetu podle instrukcí, které naleznete v klientské sekci.

  • Po úspěšném zvládnutí testu Vám Osvědčení o absolvování kurzu posíláme doporučeně poštou.

  Výhody našeho internetového kurzu:

  • Cena internetového kurzu je oproti prezenčnímu naprosto bezkonkurenční.

  • Vzdělávání po internetu je pro Vás velmi příjemné, moderní a finančně nenáročné. Studujete podle svých časových možností v pohodlí domova či kanceláře.

  • Internetové kurzy mají stejnou obsahovou náplň jako kurzy akreditované.

  • Studijní materiály jsou efektivně zpracovány tak, aby byly srozumitelné pro každého, navíc obsahují informace vycházející z praxe.

  • Po celou dobu trvání kurzu je Vám poskytována emailová podpora ze strany lektora.

  • Můžete se spolehnout na bezplatnou informační podporu z naší strany i po skončení kurzu, chceme Vám tímto pomoci při startu Vaší kariéry.

  design: © RM Vzdělávání, aktualizace: 04. 05 2020 20:58 webmaster
  Návrat na obsah