Daňová evidence - RMVzdelavani

Přejít na obsah

PREZENČNÍ KURZ DAŇOVÁ EVIDENCE


Už jste jistě slyšeli o tom, že podnikatelé vedou evidenci pro účely správného zjištění své daňové povinnosti. A zajímala by Vás tato problematika blíže? Pak je právě pro Vás určen kurz Daňová evidence, ve kterém zjistíte, jak správně a v souladu s předpisy zjistit základ daně z podnikatelských aktivit. Díky získání těchto znalostí můžete následně poradit i Vaším známým nebo se vrhnout na profesionální zpracování daňové evidence podnikatelům.

Kurz obsahuje tyto tematické celky:


1. Základy daňové evidencejak zahájit podnikání, cíl daňové evidence, členění a oceňování obchodního majetku podnikatele, doklady a knihy v daňové evidenci, inventarizace.
 
2. Evidence příjmů a výdajů – daňové a nedaňové příjmy a výdaje, průběžné položky.
 
3. Evidence pohledávek a závazků – druhy pohledávek a závazků, evidence pohledávek a závazků, vzájemné zápočty.
 
4. Evidence DPH – princip fungování daně z přidané hodnoty, plátci DPH, výpočet a evidence DPH, sestavení daňového přiznání.
 
5. Evidence dlouhodobého majetku, zásob, mezd a jízd – členění, odpisování a vyřazování dlouhodobého majetku, evidence zásob, výpočet a evidence mezd, evidence jízd.
 
6. Sestavení přiznání k dani z příjmů podnikatele – zjištění základu daně, uplatnění nezdanitelných položek a slev na dani, výpočet daně, sestavení daňového přiznání.
 
7. Sestavení přehledu pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu – výpočet sociálního a zdravotního pojištění podnikatele, sestavení Přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu.

V kurzu jsme pro Vás připravili:

  • Učebnici

  • Teoretický studijní materiál zpracovaný naší firmou

  • Sbírku příkladů zpracovaou naší firmou

  • Tiskopisů a přiznání potřebnýé pro vedení daňové evidence

  • Sešit, propisku, tužku

  • Přístup do e-learningu, kde najdete příklady a otázky k dalšímu  procvičování studované problematiky, a to včetně řešení


Vstupní předpoklady:

Pro studium potřebujete minimálně střední vzdělání (maturita nebo výuční list)

Způsob ukončení:

Bude na Vás čekat závěrečný písemný test, který trvá 1,5 hodiny. Po jeho absolvování získáte celostátně platné Osvědčení o rekvalifikaci.

Termíny:


V současnosti nejsou vypsány žádné termíny pro tento kurz, v případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat


Výuka neprobíhá o státních svátcích připadajících na pracovní dny a od 23. 12. do 03. 01.

design: © RM Vzdělávání, aktualizace: 04. 05 2020 20:58 webmaster
Návrat na obsah